กำหนดจำนวนค้ำยันเท่าไร ให้แข็งแรง และปลอดภัยกับการทำงาน

กำหนดจำนวนค้ำยันเท่าไร ให้แข็งแรง และปลอดภัยกับการทำงาน

 

กำหนดจำนวนค้ำยันเท่าไร ให้แข็งแรง และปลอดภัยกับการทำงานจํานวนค้ํายันที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดค่าการเคลื่อนตัวของกําแพง กันดิน แต่อาจจะกระทบต่อการขุดดินก่อสร้าง เนื่องจาก

ถ้ามีจํานวนค้ํายันที่มากจะกีดขวางการทํางาน การขุดดินตลอดจน การก่อสร้างชั้นใต้ดิน ดังนั้นการกําหนดจํานวนค้ํายันที่ เหมาะสมจะทําให้เกิดประสิทธิผลของงานมากขึ้น

สําหรับงาน ขุดดินลึกกําแพงระบบ Sheet Pile ซึ่งเป็นระบบกําแพง Flexible และมีค่า Stiffness ต่ํากว่าระบบ Diaphragm Wall จึงตองการ จํานวนค้ํายันที่มากกว่า เพื่อทําให้เกิดเสถียรภาพของกําแพง จึง ต้องติดตั้งค้ํายันมากชั้นกว่าการใช้กําแพงระบบ Diaphragm Wall

ดังนั้นหากจะเลือกแบบไหน ลองปรึกษาวิศวกรผู้ชำนาญงานมาคำนวณ และให้คำแนะนำ ปรึกษาเราได้ ไทยไพลิ่ง พร้อมให้บริการด้วยหัวใจ