งานตอกชีทไพล์ ฐานรากทางแยกยกระดับ ธัญบุรีคลอง7

งานตอกชีทไพล์ ฐานรากทางแยกยกระดับ ธัญบุรีคลอง7