บริษัท เมธา การก่อสร้าง จำกัด

บริษัท เมธา การก่อสร้าง จำกัด

งานทำบ่อ Water Tank นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร/สมุทรสาคร เช่าเหล็ก, จ้างเหมารวมระบบป้องกันดินพัง