บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมมพื้นที่ชุมชนอ้อมน้อย
งานก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร