บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

งานรื้อ และติดตั้งถังน้ำมันใต้ดิน สถานีบริการน้ำมันบางจาก
(บริษัท น้ำมันธงชัย จำกัด) ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร