บริษัท บจก.ซีเออีซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด

บริษัท บจก.ซีเออีซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด

งาน โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อก๊าส Sinopec จ.ระยอง เช่ารถไวโบรรายเดือน