บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

PROJECT: PTTLNG Nong Fab LNG Receiving Terminal งานตอก-ถอน Sheet Pile พร้อมทั้งติดตั้ง ประกอบ และรื้อถอน Bracing ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง