งานป้องกันดินพัง บ่อแทงค์น้ำใต้ดิน ที่สำนักงานตำรวจ แจ้งวัฒนะ

งานป้องกันดินพัง บ่อแทงค์น้ำใต้ดิน สำนักงานตำรวจ แจ้งวัฒนะ