งานติดตั้งระบบป้องกันดินพัง Impounding A-002 Pit หน้างาน PTTLNG จ.ระยอง

งานติดตั้งระบบป้องกันดินพัง Impounding A-002 Pit หน้างาน PTTLNG จ.ระยอง