ไทยไพลิ่ง…เราให้บริการด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน

ไทยไพลิ่ง...เราให้บริการด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน

บริการถอนแผ่นเหล็ก Sheet Pile  เพราะการถอนแผ่นเหล็ก Sheet Pile ออก ควรคำนึงถึงการเคลื่อนตัวของดิน โดยเรียงลำดับตามแนวทีละแนวขึ้นไป วิธีหนึ่งที่จะทำการป้องกันการเคลื่อนตัวของดินคือการอัดน้ำปูน ลงไปที่ระดับปลายความลึกแผ่นเพื่อแทนที่ช่องว่างของดิน น้ำปูนมีส่วนผสมของ Cement และ Bentonite โดยต่อท่อTremie pipe และใช้เครื่อง Grout Pump อัด Cement Bentonite ลงไปขั้นตอนการถอนแผ่นเหล็ก Sheet Pile จะต้องมีการวางแผนและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันความเสียหายจากการเคลื่อนตัวของดิน ไทยไพลิ่ง พร้อมให้คำปรึกษาและยินดีให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน