เหล็กชีทไพล์ หรือ เหล็กเข็มพืด คืออะไร

เหล็กชีทไพล์ หรือ เหล็กเข็มพืด คืออะไร

ชีทไพล์ คือ ระบบโครงสร้าง สามารถป้องกันแรงดันน้ำแรงดันดิน และแรงดันอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทั้งระบบของโครงสร้างชีทไพล์ชนิดนี้ มีประโยชน์ต่องานก่อสร้างที่ต้องป้องกันดินระหว่างการก่อสร้าง ส่วนประกอบของโครงสร้าง มีดังนี้

1.แผ่นเหล็กพืด
2.เหล็กค้ำยันรอบ
3.เหล็กค้ำยัน
4.เสาเหล็กหลัก

ซึ่งส่วนประกอบที่กล่าวมาข้างต้นจำเป็นต้องครบทุกส่วน หากท่านไหนที่สนใจ บริการ ไทยไพรลิ่ง มีบริการให้เช่าชีทไพล์ ตอกถอนชีทไพล์ สามารถติดต่อสอบถามได้

ไทยไพลิ่ง ใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงาน มีทั้งทีมวิศวกรรม และหลักจรรยาบรรณด้านการงาน ด้วยความพร้อมของช่างผู้ชำนาญ และประสบการณ์การปฏิบัติงาน ที่ทุกท่านสามารถไว้ใจได้