เลือกประเภทเหล็ก Sheet piles อย่างไรให้เหมาะสมกับรูปแบบการก่อสร้าง

เลือกประเภทเหล็ก Sheet piles อย่างไรให้เหมาะสมกับรูปแบบการก่อสร้าง

เลือกประเภทเหล็ก Sheet piles อย่างไรให้เหมาะสมกับรูปแบบการก่อสร้าง

Steel Sheet Piles สามารถช่วยค้ำยันดินที่มีแรงดันดินสูง ป้องกันแรงดันน้ำและแรงดันอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวต่อสิ่งก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการเลือกใช้งานเหล็ก Sheet piles ประเภทต่าง ๆ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบการก่อสร้างที่กระทำในความลึกที่แตกต่างกัน ซึ่งมี 2 รูปแบบ ได้แก่ งานโครงสร้างกันดินถาวรและงานโครงสร้างกันดินชั่วคราว

งานโครงสร้างกันดินถาวรส่วนใหญ่ใช้ในงานเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำท่วมเข้าในพื้นที่และยังนิยมใช้ในงานท่าเรือเพื่อป้องกันตลอดแนวชายฝั่ง

งานโครงสร้างกันดินชั่วคราว คือ โครงสร้างที่ทำมาเพื่อป้องกันการพังทลายของดินเมื่อต้องขุดดินลงไปเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคาร หรือตอม่อสะพาน ที่ต้องก่อสร้างฐานรากในพื้นที่จำกัดและต้องรับแรงสั่นสะเทือนที่สร้างผลกระทบต่อการเคลื่อนตัวของดินรอบๆ หลุมขุดที่จัดทำไว้