เพราะเหตุใดเหล็กจึงเหมาะกับโครงสร้างใต้ดิน?

เพราะเหตุใดเหล็กจึงเหมาะกับโครงสร้างใต้ดิน?

 

เพราะโครงสร้างเหล็กรับแรงได้ดี การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่
มีขนาดใหญ่ ล้วนแต่ต้องมีการสร้างระบบกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน เมื่อต้องถูกขุดเจาะเพื่อก่อสร้างฐานราก โดยเฉพาะโครงสร้างกันดินระบบ Steel Sheet Pile ที่สามารถค้ำยันดินที่มีแรงดันดินสูง ป้องกันแรงดันน้ำ และแรงดันอื่นๆ ที่จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวของสิ่งก่อสร้าง ที่สำคัญโครงสร้างของงานก่อสร้างแข็งแรง จนมั่นใจได้ที่จะก่อสร้างต่อได้