เที่ยวยุคนิวนอร์มอล การ์ดไม่ตกสู้โควิด

เที่ยวยุคนิวนอร์มอล การ์ดไม่ตกสู้โควิด

แม้การแพร่ระบาดของโควิด ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องออกนอกประเทศไม่ได้ การท่องเที่ยวในประเทศ จึงเป็นหัวใจหลักที่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย และสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ต้องร่วมมือร่วมใจ ตั้งการ์ดให้สูงกว่าเดิม ในยุคโควิด-19 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ “New Normal” ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้สูงขึ้น

การท่องเที่ยวแบบการ์ดไม่ตก เป็นหนึ่งในนิวนอร์มอล ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม เน้นเที่ยวกับคนใกล้ชิด พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวตลอดเวลา ที่ขาดไม่ได้เลยคือหน้ากากอนามัยนิวนอร์มอลไม่ใช่แค่มิติการป้องกันโรคเท่านั้น แต่ยังคลุมไปถึงมิติการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางอย่างมีวินัย ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น

นี่เป็นหัวใจสำคัญของเมืองไทย ในเมื่อประเทศไทยกลับมาสวยกว่าเดิม ธรรมชาติฟื้นตัวขนาดนี้ เราต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ มากยิ่งกว่าการเที่ยวต่างประเทศไม่อยากให้โควิดฉุดบรรยากาศการท่องเที่ยวถอยหลังเหมือนเมื่อปีที่ผ่านมา หากต้องเดินทางขอแค่ป้องกันตัวเอง ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม อย่าเที่ยวแบบประมาท ยกการ์ดให้สูงเข้าไว้ แล้วเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปพร้อมกัน