สาเหตุดินถล่มโคลนถล่ม เกิดจากอะไร

เหล็กชีทไพล์ หรือ เหล็กเข็มพืด คืออะไร

สาเหตุจากมนุษย์ กิจกรรมที่มนุษย์ทำในบริเวณที่ลาดชัน เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดดินถล่มโคลนถล่ม เช่น

  • การก่อสร้างในบริเวณเขาลาดชั่น โดยไม่มีวิศกรรมที่ดีพอ

  • การเกษตรในพื้นที่ลาดชันเชิงเขา

  • การกำจัดพืชที่ปกคลุม และการตัดไม้ทำลายป่า

กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีความลาดชันเพิ่มขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของน้ำผิวดิน ซึ่งอาจก่อให้เกิดดินถล่มหรือโคลนถล่ม

สาเหตุจากธรรมชาติ เหตุการณ์ทางธรรมชาติก็เป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มได้เช่นกัน เช่น

  • ฝนตกหนัก

  • การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

  • การผุพังของมวลดิน และหิน

ดังนั้นการก่อสร้าง จึงต้องมีระบบป้องกันดินพังสำหรับงานรากฐาน และงานโครงสร้างใต้ดิน ระบบป้องกันดินพังสามารถป้องกันแรงดันน้ำ แรงดันดิน ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของสิ่งก่อสร้าง โดยต้องมีเสถียรภาพทั้งระบบโครงสร้างชนิดนี้ มีประโยชน์สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องป้องกันดินระหว่างการก่อสร้าง.

ไทยไพลิ่ง จึงใส่ใจในระบบป้องกันดินพัง เพื่อให้งานก่อสร้างของท่านเป็นที่พึงพอใจมากที่สุด