สร้างเหล็กค้ำยัน ต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัย …

สร้างเหล็กค้ำยัน ต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัย ...

 

ในการสร้าง ประกอบ หรือติดตั้งค้ำยัน ต้องจัดให้มีการคำนวณ ออกแบบ และควบคุมโดยวิศวกร และเพื่อให้สามรถทำงานได้อย่างปลอดภัย ต้องคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

(1) ค้ำยันที่ทำด้วยเหล็ก ต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของน้ำหนักบรรทุกใช้งาน

กรณีค้ำยันไม่ใช่เหล็ก ต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 4 เท่าของน้ำหนักบรรทุกใช้งาน

(2) ไม้ที่ใช้ทำค้ำยัน ต้องเป็นไม้ที่ไม่ผุเปื่อย หรือ ชำรุด จนทำให้ไม้ขาดความแข็งแรง ทนทาน และต้องมีหน่วยแรงดัดประลัย ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 4

(3) เหล็กที่ใช้ทำค้ำยัน ต้องเป็นเหล็กที่มีจุดคราด ไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีค่าความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2

(4) ข้อต่อและจุดยึดต่าง ๆ ของค้ำยันต้องมั่นคงแข็งแรง

(5) ในกรณีที่มีที่รองรับค้ำยัน ต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของน้ำหนักบรรทุกใช้งาน

(6) ค้ำยันต้องยึดโยง หรือ ตรีงกับพื้นดิน หรือส่วนของสิ่งก่อสร้างให้มั่นคงแข็งแรง

ต้องคิดเยอะขนาดนี้ ทักมาที่เรา พร้อมให้คำปรึกษา และยินดีบริการ