ระบบโครงสร้าง ป้องกันดินพัง โดย sheet pile และ โครงสร้างกันดินถล่ม

ระบบโครงสร้าง ป้องกันดินพัง โดย sheet pile และ โครงสร้างกันดินถล่ม

ระบบโครงสร้างป้องกันดิน bracing โดยใช้โครงสร้างกันดินแบบ ชีทไพล์ คือระบบโครงสร้าง ที่สามารถป้องกันแรงดันน้ำ แรงดันดิน แรงดันอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัว ของสิ่งก่อสร้างโดยต้องมีเสถียรภาพ โดยส่วนประกอบของโครงสร้างดังกล่าวมีดังนี้

  1. แผ่นเหล็กพืด (Steel Sheet Pile) เป็นแผ่นเหล็กลอนรูปต่างๆ มีความยาวตามกำหนดใช้ตอกในแนวดิ่ง สำหรับป้องกันแรงดันน้ำ และแรงดันดิน ที่กระทำตามความลึกของการขุด
    2. เหล็กค้ำยันรอบ (Wale) เป็นส่วนของโครงสร้างที่ต้านแรงกระทำทางด้านข้างจากแผ่นเหล็กพืดซึ่งจะถ่ายแรงเป็นแรงกระจายเข้าสู่เหล็กค้ำยัน
    3. เหล็กค้ำยัน (Strut) เป็นส่วนโครงสร้างที่รับแรงแนวแกนที่ถ่ายจากเหล็กค้ำยันรอบและรับแรงแนวดิ่งที่ถ่ายจากแผ่นเหล็กพื้น โดยทั่วไปจะมี 2 ชนิด คือ เหล็กค้ำยันตามแนวยาว และเหล็กค้ำยันตามแนวขวาง แบ่งเป็นชั้น ๆ ตามระดับความลึก
    4. เสาเหล็กหลัก (Kingpost) เป็นส่วนที่รับแรงจากเหล็กค้ำยันในแนวดิ่งแล้วถ่ายลงสู่ดินทำหน้าที่เหมือนเสาในอาคารขนาดใหญ่ ยังสามารถใช้เป็นฐานรากในการรับปั้นจั่นเสาสูงและอื่นๆ ฯลฯ

ดังนั้นหากต้องการทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพในเรื่องระบบป้องกันดินพังหรือกำแพงดิน ให้นึกถึงเรา บริษัทไทไพลิ่ง จากัด