ระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง สำหรับงานฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน

ระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง สำหรับงานฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน

ระบบโครงสร้างป้องกันดินพัง สำหรับงานฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน โดยใช้โครงสร้างกันดินแบบ แผ่นเหล็กพืด หรือเหล็กชีทไฟล์ (Steel Sheet Pile) เป็นแผ่นเหล็กลอนรูปตัวยู ซึ่งมีความยาวตามกำหนดใช้ตอกในแนวดิ่ง สำหรับป้องกันแรงดันน้ำ และแรงดันดิน ที่กระทำตามความลึกของการขุด

ซึ่งในการตอกนั้นแต่ละแผ่นจะตอกโดยวิธีเข้าเขี้ยว (Interlocking)โดยใช้แบคโฮไวโบร (Backhoe Vibro) ในการตอกชีทไพล์ลงไปในดิน ซึ่งBackhoe Vibro นี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะประหยัดเวลาในการประกอบและติดตั้ง ซึ่งมีผลดีทั้งโครงสร้างชั่วคราวและโครงสร้างถาวรทั่วไป

ซึ่งชีทไพล์ (Sheet Piles) เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับงานป้องกันดินพัง เพราะความแข็งแรงของตัวมันเอง และเซ็คชั่น โมดูลัส (Section Modulus)

และจัดหาได้ง่ายได้ที่เรา ... ไทยไพลิ่ง