ข้อสังเกตุก่อนวางระบบป้องกันดินพังในงานก่อสร้าง

ปัญหาน่าปวดหัว ของการย้านเครื่องจักรขนาดใหญ่

ระบบป้องกันดินพัง มีข้อพิจารณาในการก่อสร้างระบบโครงสร้างกันดินแบบซีทไพล์

นอกจากก่อสร้างที่ได้ทำตามแบบที่กำหนดแล้ว  จะต้องมีข้อพิจารณาก่อนการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างดังนี้

1.แนวการตอกเหล็กแผ่นพืด (Sheet Pile) ของการป้องกันดินพัง

ต้องห่างจากขอบฐานรากโดยมีระยะพอเพียง สำหรับการติดตั้งและรื้อถอนไม้แบบฐานราก      ระบบป้องกันดินพัง

2. เสาเหล็กหลัก (King Post)

ที่ทำการตอกเพื่อรับน้ำหนักที่ถ่ายจากค้ำยัน (Strut) ต้องมีความยาวตามกำหนดและได้แนวดิ่ง

3. ค้ำยัน (Strut) และค้ำยันรอบ (Wale)

ต้องได้แนวตรงเพื่อให้สามารถถ่ายแรงได้ตามในแนวแกนตามวัตถุประสงค์ของการป้องกันดินพัง

 4. แนวการเชื่อมของโครงสร้างที่เป็นเหล็กต้องเชื่อมให้ได้ความยาว และขนาดการเชื่อม ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยของระบบโครงสร้าง

5. ภายหลังจากการติดตั้งระบบโครงสร้างแล้วเสร็จจะต้องมีการตรวจสอบการเคลื่อนตัว ของ Sheet Pile ทุกวันก่อนทำการก่อสร้างจนกว่าการก่อสร้างในส่วนฐานรากแล้วเสร็จ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาเสถียรภาพของระบบป้องกันดินว่ามีความปลอดภัยหรือไม่

การก่อสร้างระบบโครงสร้างกันดินแบบ Steel Sheet Pile  ก่อนลงมือก่อสร้างจะต้องศึกษารายละเอียดในแบบทั้งหมด ให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนการทำงานเพื่อความปลอดภัยและการทำงานที่ราบรื่น ปรึกษาเราได้ที่ ไทยไพลิ่ง