ระบบป้องกันดินพังเข็มพืด (Soil Protection Bracing System)

ระบบป้องกันดินพังเข็มพืด (Soil Protection Bracing System)

เข็มพืดเป็นแผ่นเหล็กยาวที่มีความกว้างประมาณ 30-50 cm.
เข็มพืดจะถูกนำมาต่อกันเป็นแนวยาว เพื่อให้เป็นโครงสร้างกันดินและกันน้ำ

และยังสามารถใช้ร่วมกับระบบกันดิน ทั้งที่เป็นไม้หรือเหล็ก เป็นโครงสร้างชั่วคราว

สำหรับงานก่อสร้างใต้ดิน เช่น งานวางท่อน้ำ โครงสร้างกันดิน
และงานโครงสร้างใต้ดิน เข็มพืดเป็นแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่มาก

หากใช้ เป็นโครงสร้างกันดินบริเวณที่มีการขุดดินลึกมากๆ

หรือใช้เป็นโครงสร้าง กันดินพื้นที่ข้างเคียงอาคารขนาดใหญ่

อาจก่อให้เกิดการเสียรูปของเข็มพืด การต่อเข็มพืด

และส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินอย่างมาก

จึงต้องมีระบบ ่ Bracing System เพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของแรงดันดิน

รับให้คำปรึกษาระบบป้องกันดินพัง โดยวิศวะกร และทีมงานมืออาชีพ