“ทำไมงานฐานรากจึงต้องใช้ sheet pile สำหรับอาคารสูงๆ”

“ทำไมงานฐานรากจึงต้องใช้ sheet pile สำหรับอาคารสูงๆ”

การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่  ในพื้นที่อันจำกัด ต้องมีการสร้างระบบกำแพงกันดินเพื่อป้องกันการพังทลายของดินเมื่อต้องขุดดินลงไปก่อสร้างฐานรากของอาคาร ดังนั้น sheet pile เป็นตัวช่วยป้องกันดินเคลื่อนตัว ต้านทานแรงดันดิน หรือน้ำ ป้องกันการพังทลายของดินระหว่างทำงาน บางกรณี อาจใช้ค้ำยัน (Strut) แรงดันอื่นๆเป็นระยะ ๆ ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของสิ่งก่อสร้างโดยต้องมีเสถียรภาพทั้งระบบโครงสร้างชนิดนี้มีประโยชน์สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องป้องกันดินระหว่างการก่อสร้าง