ตามรอยตำนานพระพุทธรูปพูดได้ วัดศรีชุม สุโขทัย

ตามรอยตำนานพระพุทธรูปพูดได้ วัดศรีชุม สุโขทัย

วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย แหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองเก่าสุโขทัย และยังมีตำนานพระพุทธรูปพูดได้ให้ได้รำลึกถึง วัดศรีชุม เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือ วิหารเก่าแก่ อาคารรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป ไม่มีหลังคา เพราะพังทลายลงมาหมด

จากลักษณะภายนอกคล้ายกับว่าวัดศรีชุมนั้นเป็นเพียงวัดเก่าแก่ธรรมดา แต่อันที่จริงแล้วการก่อสร้างวิหารแห่งนี้ช่างแยบยลกว่าที่เราคิดไว้เยอะ ด้วยผนังด้านทิศใต้มีช่องให้เราเดินเข้าไปด้านใน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "อุโมงค์วัดศรีชุม" ซึ่งจะมีบันไดแคบ ๆ ที่สามารถเดินขึ้นไปได้ถึงด้านข้างขององค์พระอจนะ เมื่อพูดออกมาดัง ๆ เสียงของเราจะดังก้องกังวานอยู่ในวิหาร คล้ายกับว่าเป็นเสียงที่มาจากพระพุทธรูป นี่จึงเป็นที่มาของตำนานที่เล่าขานกันมาว่าพระอจนะนั้นสามารถพูดได้ ในยามศึกสงครามพระพุทธรูปองค์นี้ก็จะปลุกปลอบใจทหารหาญให้มีกำลังใจ หมดโควิดแล้วไปเที่ยวกันนะ