ขั้นตอนตรวจสอบความเสถียรของกำแพงดิน สำคัญหรือไม่?

ปัญหาน่าปวดหัว ของการย้านเครื่องจักรขนาดใหญ่

รู้หรือไม่? ภายหลังการทำระบบป้องกันดินพังนั้นยังมีขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญและหลายคนอาจมองข้ามทั้ง ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม ขั้นตอนนี้เรียกว่า การตรวจสอบความสเถียรของกำแพงดิน
เป็นการตรวจสอบความแข็งแรง การทนต่อแรงกระแทก แรงกด แรงปะทะ แรงสั่นสะเทือนและแรงดันจากสองฝั่งกำแพงกันดิน เป็นการทดสอบก่อนเจอสภาวะการณ์จริง จะได้ตรวจเจอสิ่งบกพร่องหรือจุดที่ผิดพลาด จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนที่จะมีการใช้งานจริง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบความเสถียรของกำแพงดินนั้น มีขั้นตอนด้วยกัน 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.คำนวณการเคลื่อนตัวของดิน

   เฝ้าระวังการเคลื่อนตัวสูงสุดของดินโดยกำหนดเป็นช่วงๆ ตั้งแต่ 75%-100% เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีความเสถียรของดินมากถึง จุดที่กำหนดไว้

2.ติดตั้งอุปกรณ์ inclinmoter

เป็นการเก็บข้อมูลการเคลื่อนตัวของดิน เพื่อเก็บข้อมูลไว้คำนวณหาการเคลื่อนตัวของดิน

3.ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด

     ติดตั้งตามแนวกำแพงดินหรือชีทไพล์ เพื่อตรวจสอบการทรุดตัวของดิน

4.นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์

    เพื่อเตรียมแนวทางควบคุมความปลอดภัยในลำดับต่อไป จัดการให้เป็นข้อมูลเชิงระบบ

 จะเห็นได้ว่าการสร้างกำแพงดินหรือระบบป้องกันดินไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะทำก็ได้ การก่อสร้างการดำเนินงานติดตามงานค่อนข้างมีความละเอียดและแม่นยำสูง ยิ่งในโครงการก่อสร้างใหญ่ๆอย่างทางด่วนยกระดับหรือสถานีรถไฟฟ้า ข้อมูลที่เรานำมานี้ยังคงน้อยนิดนัก ดังนั้นหากต้องการทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพในเรื่องระบบป้องกันดินพังหรือกำแพงดิน ให้นึกถึงเรา บริษัท ไทยไพลิ่ง จำกัด