การใช้งานเหล็กชีทไพล์หรือเหล็กเข็มพืด

การใช้งานเหล็กชีทไพล์หรือเหล็กเข็มพืด

เหล็กชีทไพล์ (Steel Sheet Pile) หรือ เหล็กเข็มพืด ลักษณะเป็นแผ่น เหล็กลอนรูปต่างๆ มีความยาวตามกำหนด ใช้ในงานก่อสร้างเพื่อทำหน้าที่ปกป้องดินพัง ในกรณีที่ต้องขุดลึกมากๆ เช่นการขุดดินเพื่อวางท่อใต้ดิน การขุดดินเพื่อทำงานห้องใต้ดิน งานขุดดินของฐานรากอาคารใหญ่ งานขุดดินที่อยู่ใกล้กับถนนหรืออาคารที่อาจจะเลื่อนไถลจนเสียหายได้ และ เหล็กชีทไพล์ หรือ เหล็กเข็มพืด ยังใช้เพื่อป้องกันแรงดันจากน้ำและงานฝังถังบำบัดน้ำเสีย งานสะพาน งานระบบส่งน้ำของกรมชลประทาน งานเขื่อนกั้นน้ำ เป็นต้น