ระบบป้องกันดินพัง

ระบบ ป้องกันดินพัง

ในไซต์ (site) งานของลูกค้าที่ใช้บริการตอกถอน ของเราส่วนใหญ่ จำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อให้ งานออกมาปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ทำให้ไทยไพลิ่งได้นำบริการสำหรับการรับทำ ระบบป้องกันดินพัง (Bracing) หรือ Soil Protection System เพื่อความมั่นใจใจความปลอดภัย และ ควบคุมงานโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์