เหล็กแพลตฟอร์ม Plat-form

เหล็กแพลตฟอร์ม Plat-form

เหล็กแพลตฟอร์ม (Platform) ลักษณะ
เป็นเหล็กกล่องรูปสี่เหลี่ยม ขนาดแล้ว
แต่การใช้งาน ประกอบจากเหล็กเอชบีม
เป็นโครง ประกบกับเหล็กแผ่นปูทับ และ
เชื่อมติดเพิ่มความแข็งแรง ใช้วางบน
เหล็กค้ำยัน เพื่อเป็นสะพานชั่วคราว
ในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อให้เครื่องจักร
เข้าไปทำงานได้ โดยขนาดที่บริษัทมี
ขาย-ให้เช่า ส่วนใหญ่เป็นขนาด
1.50 x 6.00 เมตร ความสูงแล้วแต่
ว่าทำจากเหล็กเอชบีมขนาดใด
เช่น 200 x 200 , 250 x 250 ,
300 x 150 มม. เป็นต้น