เหล็กแผ่นปูทาง Plate

เหล็กแผ่นปูทาง Plate

เหล็กแผ่น (Steel Plate) ลักษณะเป็น
เหล็กแผ่นแบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาแล้วแต่ลักษณะการใช้งาน
เจาะรู 2 รู ด้านยาว ในลักษณะแบบ
แขวนภาพ  สำหรับเกี่ยวยกเพื่อความ
สะดวกในการเคลื่อนย้าย
ใช้ในหน่วยงานก่อสร้าง
เพื่อปูทางให้รถบรรทุกวิ่ง
มีหลายขนาด เช่น
ขนาด 1.50 x 6.0 ม. หนา 20 มม.
น้ำหนัก 1,459 กก./แผ่น