เหล็กชีทไพล์ Sheet Pile

เหล็กแพลตฟอร์ม Plat-form

เหล็กชีทไพล์ (Steel Sheet Pile) หรือ เหล็กเข็มพืด ลักษณะเป็นแผ่นเหล็กลอนรูปต่างๆ ใช้ตอกในแนวดิ่ง เพื่อป้องกันแรงดันจากน้ำและดิน มักใช้ในงานฐานรากสำหรับอาคารสูง ที่ต้องมีชั้นใต้ดิน งานฝังถังบำบัดน้ำเสีย งานสะพาน งานระบบส่งน้ำของ กรมชลประทาน งานเขื่อนกั้นน้ำ เป็นต้น

เหล็กชีทไพล์ที่นิยมใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นรูปตัวยูมีด้วยกัน 4 รุ่นดังนี้

  1. รุ่น 2,   400x100x10.50 มม., น้ำหนัก 48.00กก./ม.
  2. รุ่น 3A, 400x150x13.10 มม., น้ำหนัก 58.40กก./ม.
  3. รุ่น 3,   400x125x13.00 มม., น้ำหนัก 60.00กก./ม.
  4. รุ่น 4,   400x170x15.50 มม., น้ำหนัก 76.10กก./ม.